Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Kurumsal Performans İçin…

    Başarma isteği ve rekabet insanın doğasında vardır.

    Bir amaç ve hedef doğrultusunda gösterilen çabaların, daha iyiye ulaşmak idealinin sağlanması için yapılan mücadelenin kendisidir performans. Yani, enerjimizin ve yeteneklerimizin sınırlarını zorlamak ve hatta onları geliştirmektir.

Çıtayı daha yukarıya koymak… Ve her seferinde bulunduğumuz konumdan daha ileriye ulaşmak için performans gereklidir.

    Kişisel performansın hem çalışanların kariyer gelişimleri hem de kurumsal performansın artırılması için kullanılması tüm paydaşların yararınadır.

    Kurumsal Performansın tanımlanması, ölçütlerinin belirlenmesi, ölçümün zamanlaması, sonuçların ekip üyeleri ile paylaşılması ve geliştirilmesi bir bütünsellik içinde yönetilmelidir.

Performansın Tanımlanması ve Yayılımı:

   Planladığınız aktivitelerinizin sonunda varacağınız yeri belirlemelisiniz. Hangi sonucun sizi mutlu edeceğini düşünün ve çabalarınız karşılığını alacağınız skorları belirleyin. Performansı tanımlamak, donanım ihtiyaçlarınızın belirlenmesi demektir. Hazırlık yapmaktır.

Performans göstergelerini ekip ile birlikte oluşturmalı ve kurum içinde yaymalısınız.

Mevcut Durumun Analizi ve Performansın Ölçülmesi:

      Mevcut konumunuz ve ilgili aktiviteler sonucunda hangi noktada olduğunuz doğru analiz edilmeli ve doğru belirlenmelidir. Kurum yöneticilerinin, mevcut durumun analiz edilmesi ve performansın ölçülmesinde hayati sorumlulukları vardır.

Şirket içindeki tüm faaliyet sahiplerinin, birim ve bölüm iş sonuçlarının kurumun genel iş sonuçları ile ilişkisi kurulmalı ve uyumluluğu sağlanmalıdır.

Performansın Geliştirilmesi:

     Hangi faaliyetlerinizin katma değer ürettiğini ve iş sonuçlarına pozitif etki yaptığını analiz edin. Faaliyetlerin etkileşimini takip edin.

Arzuladığınız yerde olmasanız da ne hızla ilerlediğiniz ve gelişim gösterdiğinize odaklanın. Kurum kaynaklarının performansın geliştirilmesi yönünde kullanılmasına özen gösterin.

Performansı geliştirmek, doğru ölçmek ve doğru kararlar almak ile mümkündür. Ekip performansının geliştirilmesi bireylerin performansının geliştirilmesine bağlıdır.

Bireyleri geliştirin.

Performansın Sürekliliği:

   Performans süreklilik ister.

Sürekliliği sağlayacak enerjinin kurum içinde oluşması liderlerin görevi olmalıdır. Performansın geliştirilmesi ve bu gelişimin sürdürülebilirliği bir kurumsal kültür olarak yerleştirilmelidir.