AR-GE Hibe ve Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 • Programın Amacı
  • ​- Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir
 • Uygun Başvuru Sahipleri
  • - Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
  • - KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
 • Uygun Proje Konuları
  • - Kira Desteği
  • - Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
  • - Personel Gideri Desteği
  • - Başlangıç Sermayesi Desteği
  • - Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği,
  • - Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi 
  • - Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
  • - Test, Analiz, Belgelendirme Desteği